Bestyrelsen

BESTYRELSE 

Klubben er ledet af en frivillig bestyrelse. Vi vil altid gerne have gode ideer eller en hjælpende hånd.

Stine Nissen (formand). sni@nissenco.dk // 28 26 35 36 // genvalgt 2019.
Annalise Ravn. rannalise@gmail.com //25 37 40 50// genvalgt i 2020.
Hanne Niring, niringmadsen@gmail.com //40839086// valgt i 2019
Marike Jensenmarikejensen@hotmail.com  //26729851 // valgt i 2020.
Tom Rasmussen. tomras62@gmail.com // 40 83 11 57 //genvalgt 2020.
Malene Kjærgaard. malenejens@sport.dk // 20 93 22 19 // genvalgt i 2019.
Niels Madsen. niels.madsen@gmail.com // 27 20 29 55 //valgt i 2019, suppleant.
karoline V. Bierberg-Christensen. Kbierberg@hotmail.com /26831871 // valgt 2020, suppleant.
  • Er intet andet anført, er bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand valgt for to år ad gangen. 

KASSERER OG REVISOR

Kasserer (tilknyttet bestyrelsen) Jens Peter Nissen
Revisorer: Karen Winther // William S. Jacobsen.