Fastelavn 7. feb.

Tøndeslagning for tre aldersgrupper

KL. 15 er der parade, hvor alle børn viser deres udklædning. Derefter slår vi katten af tønden. Der er tre tønder til tre aldersklasser:
  • De ”store” (som regel børn fra 4 klasse) er udenfor.
  • De mindste – fra under 0. klasse og til 1. klasse er i det store lokale.
  • 2 og 3.klasse i lokalet ud mod legepladsen.
Det er en rigtig dejlig dag, der også byder på lottosalg og børnevenlige gevinster.
Vi sælger øl, vand og kaffe samt fastelavnsboller – bagt af klubbens venner.

Pris

Medlemmer er gratis
Ikke-medlemmer koster 40 kr.

Og har du ikke allerede betalt kontingent, så er det ret let at få det fikset:

Det koster 100 kr. årligt per barn. Barn nummer 3, 4 og op efter får rabat, og koster kun 50 kr. årligt. Kontingentet følger kalenderåret og medlemskab fornyes ved årsskifte. Indbetaling af medlemskab sker bedst via netbank:
Reg 1344
Konto 3334 428 469
(Anfør medlemmets fulde navn i emnefelt. Antallet af medlemmer har betydning for klubben – og voksne støttemedlemmer er også velkomne.)