Hjem » Generalforsamling + fællesspisning

Generalforsamling + fællesspisning

Først og fremmest: godt nytår til alle!

Gershøj Børneklub indkalder her med til ordinær generalforsamling fredag d. 26. jan. 2018 kl. 18.

Traditionen tro sigter vi mod en kort formel generalforsamling, hvor efter vi laver sammenskudsgilde, hvor alle tager et eller andet med til fælles buffet. Øl og vand kan købes på stedet. Børn er mere end velkomne både under mødet og til spisning. Også generalforsamlingen sker på børnenes præmisser.

Vi håber meget at se jer alle.

 

Generalforsamling fredag d. 26. januar kl. 18 i Børneklubbens lokaler

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, protokolfører og to stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag

– Bestyrelsen stiller under pkt. 4 forslag om en række vedtægtsændringer (se her under)

  1. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter i henhold til paragraf 12.
  2. Evt.

 

Vedr. pkt. 4.

Børneklubbens bestyrelse foreslår en række vedtægtsændringer, der kan læses her. De foreslåede vedtægtsændringer er markeret med rød. 

Vedtægtsændringerne omhandler dels en lidt sen opdatering af navngivning ifm. med den nu ti år gamle strukturreform. Dels en række præciseringer af formalia. Der er ikke tale om vedtægtsændringer af indholdsmæssig betydning.

Vedr. pkt. 5.

 

På valg er:

Tom Rasmussen – modtager gerne genvalg

Thomas Bache Andersen – modtager ikke genvalg
Martin Wilstrup – modtager gerne genvalg
Annalise Ravn – modtager gerne genvalg og lader sig konstituere som næstformand.