Hjem » ÅRET DER GIK

ÅRET DER GIK

Foreninger, der drives af frivillige har op- og nedture. 2016 virker som et år, hvor Børneklubben befandt sig på vej ind i en gevaldig optur.
Klubben har dannet ramme om en lang række aktiviteter, der har samlet børn, familier og unge i området. Mange – faktisk rørende mange – har hjulpet med aktiviteter og sat nye projekter er sat i søen. Det har været skønt og opmuntrende.

Aktiviteter på fjorden

2016 startede koldt, og naturligvis sprøjtede Børneklubben ferskvand på isen, så der to frostklare uger i januar 2016 var den dejligste skøjtebane ved havnen.
Et af vores formål er at lære børnene at begå sig ved og på vandet. Vi vil  skabe aktiviteter, der gør brug af fjordlandskabet. Derfor var det også en stor glæde, at klubbens sejlklub for børn over 9 år igen i løbet af foråret kunne tage hul på det, der skulle vise sig at blive en virkelig god sæson med mange skønne børn og engagerede voksne. Fedt!

Måske vidste du det ikke, men byens populære badebro ved havnen vedligeholdes og opsættes også af Børneklubben.  I 2016 blev den brugt flittigt.


 

Vi spiser sammen på tværs af aldre

Vi har afholdt 5 store fællesspisningsarrangementer som et led i at skabe nye fællesskaber i vores område. Flere end 80 deltagere var med den aften, da vi var flest. Det har været sjovt! Klubben lagde også hus til en ”syrisk
kagedag”, hvor vores nye medborgere fra Syrien lavede kage til de tilmeldte. Efter få dage måtte vi lukke for tilmeldingen, da de 40 pladser blev revet væk.

Og alt det der binder året sammen

Vi har markeret højtiderne med velbesøgte arrangementer, som fx det nyindstiftede ”Gershøj Mesterskaberne i ægtrilning”, der fandt sted i påsken 2016, og naturligvis fejrede vi fastelavn med vores altid meget velbesøgte fastelavnsfest med tøndeslagning for tre aldersgrupper. Over 100 deltagere i 2016.
I efteråret lavede vi bl.a. kastanjeværksted og kreerede de mest fantastiske væsner. Også i 2016 havde vi fint besøg – i november kom ingen mindre end de populære klovne fra Cirkus 2.
Disse arrangementer vægter vi højt, da de samler os og skaber traditioner på tværs af aldre.

De faste løbende aktiviteter

Også i 2016 blev huset flittigt brugt som samlingssted for områdets foreninger. Her afholdes generalforsamlinger, møder og tilbagevendende aktiviteter, der kræver plads og tørvejr. Huset spiller en væsentlig rolle for foreningslivet i området.
Ja, og så spillede seniorerne kort hver mandag, flere end 20 børnefødselsdage blev afholdt i lokalerne, den gamle tradition med Kr. Himmelfarts fugleskydning blev afholdt i klubben. Den årlige pigeaften med tøjbytning blev afholdt i klubben, den ugentlige spilleaften for ungdommen i området oplevede også at få nye engagerende deltagere. Det er et travlt hus.

Nyt køkken og loppemarked

Loppemarkedet blev afholdt i maj 2016 og på baggrund af de penge, der blev tjent samt et tilskud fra kommunen, kunne en hær af frivillige i sen-sommeren 2016 lave nyt køkken i klubben. I dag er klubhuset moderniseret og indbydende. Ud over endnu en gang at sige tak til de mange frivillige, kan vi også sige, at vi ser frem til et 2017 med mange aktiviteter i et hus, der er anderledes anvendeligt og rart at være i. Vi glæder os til endnu mere fællesskab i vores lille by og i de omkringliggende byer.

Stor tak til bestyrelse og kasserer

I 2016 bestod bestyrelsen af Thomas Bache, Annalise Ravn, Christina Birkedal, Malene Kjærgaard,
Morten Klein og Tom Rasmussen. Der er grund til at takke bestyrelsen for et rigtigt godt år for Gershøj Børneklub og for vores fællesskab i byen. Også tak til foreningens kasserer, Jens Peter Nissen.
Bestyrelsen har i 2016 påtaget sig et stort ansvar, tak.
På gensyn i Gershøj Børneklub
Stine Nissen
Formand