Hjem » Generalforsamling

Generalforsamling

I tråd med traditionen holder vi generalforsamling sidste fredag i januar. Kom med til vores super hyggelige og korte generalforsamling og spis sammen med os bag efter.

FREDAG d. 25. Jan. Kl. 18 

Vi har sammenskudsgilde efter en kort generalforsamling.

Medbring en ret til den fælles buffet.
Børn er som altid velkomne – også under mødet, hvor ungerne kan lege i lokalet.

SPISE og DRIKKE

Kl. ca. 18.40 spiser vi vores medbragte mad. Øl, vand og vin kan købes til små priser.

GENERALFORSAMLING

Kl. 18 er det generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne.

1. Valg af dirigent, protokolfører og to stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand/næstformand, bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter i henhold til §12*
6. Eventuelt.

PÅ VALG ER:

  • Formand, Stine Nissen
  • Bestyrelsesmedlem, Valerie Dudley-Marti
  • Bestyrelsesmedlem, Malene Kjærgaard
  • Suppleant, Morten Klein

FORSLAG 
Forslag kan sendes til bestyrelsen frem til d. 17. januar.