BESTYRELSE 

Klubben er ledet af en frivillig bestyrelse. Vi vil altid gerne have gode ideer eller en hjælpende hånd.

Stine Nissen (formand). sni@nissenco.dk // 28 26 35 36 // genvalgt 2017.
Annalise Ravn. rannalise@gmail.com //25 37 40 50// genvalgt i 2018.
Valerie Dudley-Martin. vdudleymartin@gmail.com // 33 13 31 24 // valgt i 2017
Marike Jensenmarikejensen@hotmail.com  //26 72 98 51 // valgt i 2018.
Tom Rasmussen. kirstensode@live.dk // 40 83 11 57 //genvalgt 2018.
Malene Kjærgaard. malenejens@sport.dk // 20 93 22 19 // genvalgt i 2017.
Morten Klein. Morten.klein@icloud.com // 51 88 72 15 //genvalgt i 2017, suppleant.
Iben Elisabeth Loft. ieloft@hotmail.com // 42 61 74 28 // valgt 2018, suppleant.
  • Er intet andet anført, er bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand valgt for to år ad gangen. 

KASSERER OG REVISOR

Kasserer (tilknyttet bestyrelsen) Jens Peter Nissen
Revisorer: Karen Winther // William S. Jacobsen.