BESTYRELSE 

Klubben er ledet af en frivillig bestyrelse. Vi vil altid gerne have gode ideer eller en hjælpende hånd.

Stine Nissen (formand). sni@nissenco.dk // 28 26 35 36 // genvalgt 2019.
Annalise Ravn. rannalise@gmail.com //25 37 40 50// genvalgt i 2018.
Hanne Niring, niringmadsen@gmail.com // 33 13 31 24 // valgt i 2019
Marike Jensenmarikejensen@hotmail.com  //40839086 // valgt i 2018.
Tom Rasmussen. kirstensode@live.dk // 40 83 11 57 //genvalgt 2018.
Malene Kjærgaard. malenejens@sport.dk // 20 93 22 19 // genvalgt i 2019.
Niels Madsen. niels.madsen@gmail.com // 27 20 29 55 //valgt i 2019, suppleant.
Iben Elisabeth Loft. ieloft@hotmail.com // 42 61 74 28 // valgt 2018, suppleant.
  • Er intet andet anført, er bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand valgt for to år ad gangen. 

KASSERER OG REVISOR

Kasserer (tilknyttet bestyrelsen) Jens Peter Nissen
Revisorer: Karen Winther // William S. Jacobsen.