Meld børnene ind

Medlemskab koster 100 kr. årligt per barn.
(Barn nummer 3, 4 og opefter får rabat, og koster kun 50 kr. årligt)
Kontingentet følger kalenderåret og medlemskab fornyes ved årsskifte.

SÅDAN GØR DU

Indbetaling af medlemskab sker bedst via netbank:
Reg 1344  Konto 3334 428 469
(Anfør medlemmets fulde navn i emnefelt)Her efter sender du en email til jenspeter@nissen.mail.dkog skriver
  • navn, adresse, fødselsdato på de personer, som du har tilmeldt. Skriv også gerne en email, så sender vi nemlig aktuelle tibud til dig fra klubben.
(Kommunen yder efter fritidsloven et tilskud pr medlem, men vi skal oplyse hvilken kommune man bor i og fødselsdato. )

Voksne kan også være medlem 

Jo flere medlemmer vi har, desto stærkere fundament har klubben. Så er du voksen, men bruger du klubben, så meld dig ind som støttemedlem.
Støttemedlemmer: Medlemmer over 25 år betaler støttekontingent på 100.- pr kalenderår.

Kun 100 kr. om året

SEJLKLUB + BADEBRO VED GERSHØJ HAVN + FÆLLES AKTIVITETER FOR BØRN ML. 3 & 6 ÅR + LEGESTUE FOR DAGPLEJERE + KORTSPIL FOR PENSIONISTER + DAMEGYMNASTIK + NETCAFE FOR STORE BØRN + FASTELAVSFEST + LOPPEMARKED + FÆLLESSPISNING PÅ TVÆRS AF GENERATIONER + FÆLLES TEATERTURE + HAVKAJAKKER

+ MEGET MEGET ANDET… FOR KUN 100 KR.

.